گردهمایی مدیران و معاونین پرورشی و تربیت بدنی شمال استان در شهرستان خوی برگزار شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.