بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی زیر کشت پاییزه رفت.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.