دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت:نقش رسانه‌ها در برابر توطئه‌های دشمنان با هدف کاهش مشارکت‌های مردمی در عرصه‌های سیاسی بسیار مهم و قابل توجه است.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.