از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاه برگزیده در حوزه بهره برداری از ماموریت استانی انتخاب و لوح و تندیس به دکتر علیجانپور رئیس دانشگاه اعطا شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.