فرماندار شهرستان سردشت در مرکز سامانه سامد استانداری آذربایجان غربی حضور یافت.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.