مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شاهین دژ با اجرای ۳طرح جدید توسعه و تجهیز می شوند.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.