پیکر شهید والامقام نیما فرجامی در نقده تشییع و تا آرامگاه ابدی اش بدرقه شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.