از علماو روحانیون اهل تسنن و شیعه فعال در عرصه جهاد تبیین چالدران تجلیل شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.