یادواره سرداران و شهدای دانشجوو منطقه شهانق شهرستان خوی در مسجد حاج رضا برگزارشد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.