برنامه پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی ارومیه در روز جمعه ۱۷ آذررا در این خبر ببینید.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.