بذرپاشی و کپه کاری در سطح ۱۵۰ هکتار از مراتع شهرستان سردشت انجام شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.