فرماندار ارومیه از کارگاه اجرایی تقاطع غیر هم سطح شورا _شهید بهشتی بازدید کرد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.