اسماعیل علیزاده به سمت سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی منصوب شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.