براساس هشدار زردهواشناسی آذربایجان غربی ، فردا بارش متناوب باران( درارتفاعات ونقاط سردسیر بارش برف)وزش باد در استان پیش بینی می شود.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.