در آستانه فصل زمستان و لزوم هرس درختان ، عملیات شاخه زنی درختان در حریم شبکه برق شهرستان تکاب آغاز شد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.