نمایش 1 - 3 از 3

عنوان پروژهمیزان اعتبارهزینه کردتاریخ شروعتاریخ پایانپیمانکارناظرمیزان پیشرفتتصاویر پروژه
آزاد راه قره ضیاالدین به خوی94,000,000,00071,000,000,0001388/06/211404/07/16بهرامیسالاری65%
پل روگذر خوی فیرورق840,000,000600,000,0001402/05/171410/12/14علیپورمدرومی80%
احداث جاده جدید فیرورق خوی12,000,000,000 ریال800,000,000 ریال1402/07/171403/12/22سلمان نژادامیریان40%
عنوان پروژهمیزان اعتبارهزینه کردتاریخ شروعتاریخ پایانپیمانکارناظرمیزان پیشرفتتصاویر پروژه